كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تماس با ما

                                ایمیل: ardestan.pnu@ar.isfpnu.ac.ir

                                تلفن های تماس: 7-03154230481

                                  نـمـابــر(فکس): 03154243088

                                  نمابر آموزش: 03154230489

                                  کد پستی: 98951-83818

                                    پیامک: 300064301254  

                                     آدرس: اردستان،ابتدای جاده نایین، صندوق پستی 111

✅ جهت تسریع در ارتباط تلفنی با کارکنان دانشگاه بلافاصله بعد از شنیدن صدای گوینده ،داخلی مورد نظر را شماره گیری کنید.
👈آقای حاتمی  (رئیس آموزش - حراست) 153
👈آقای ملکی(کارشناس آموزش - انفورماتیک) 152
👈خانم امیرجلالی(کارشناس آموزش-تحصیلات تکمیلی) 149
👈آقای ذبیحی(فارغ التحصیلی) 141
👈آقای یوسفی(کتابخانه) 145
👈 آقایان زاهدزاده-پارسامهر(فرهنگی) 135
👈خانم صادقی(آزمایشگاه) 157
👈آقای کرمانی(امور مالی) 134
👈آقای معصومی(وام دانشجویی) 155
👈آقای امینی(امور اداری و دبیرخانه) 130
👈آقای ربیعی(کارپرداز) 136
👈دفتر ریاست 122

.