كوچك يا بزرگ كردن بخش :.درباره پیام نور مرکز اردستان
درباره دانشگاه پیام نور مرکزاردستان
تاریخچه دانشگاه
گسترش آموزش در کشور یکی از ارکان توسعه علمی،رشد اجتماعی،شکوفایی استعدادها و زمینه ساز خلاقیت های انسانی است. دانشگاه پیام نور طبق اساسنامه مصوب جلسات 99 و 100 مورخه 1/9/1367 و 8/9/1367 شورای مشترک کمسیون های 1 و 2 شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است. در حال حاضر این دانشگاه با دارا بودن بیش از 350 واحد و مرکز در سراسر ایران نقش چشمگیری در تحقق اهداف بلند آموزش عالی کشور دارد.
دانشگاه پیام نور مرکز اردستان نیز یکی از مراکز نسبتاً قدیمی دانشگاه پیام نور است که در مهر ماه 1374با جذب 120 نفر دانشجو در رشته علوم تربیتی که از طریق دوره های آزاد و کنکور سراسری پذیرفته شده بودند فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده است. در سال 1375 رشته های مدیریت بازرگانی و ادبیات فارسی و در سال 1376 رشته علوم اجتماعی و نهایتاً از سال 1380 تا کنون تعداد 19 رشته تحصیلی بر رشته های دایر در آن افزوده شده است.اکنون پس از قریب به 16 سال از عمر این دانشگاه ، شاهد پیشرفت های قابل توجهی در حوزه های آموزشی، عمرانی ، فرهنگی و پژ.وهشی می باشیم.
در حال حاضر این دانشگاه جمعاً با 23 رشته تحصیلی و 2500 نفر دانشجو مشغول به ادامه فعالیت می باشد. به منظور توسعه فضای آموزشی و اداری فاز اول دانشگاه با مساحت 2000 متر در سال 1380به بهره برداری رسید و در سال های اخیر با تسریع بخشیدن به فعالیت های عمرانی فاز دوم دانشگاه به مساحت 2000 متر مربع در بهمن ماه سال 1387 افتتاح گردید و در حال حاضر نیز مجتمع فرهنگی و نمازخانه و نیز دانشکده فنی و مهندسی آن در حال ساخت می باشد.
رؤسای دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون
محمد خورشیدی از 1374 تا 1379
محسن کاویـانـی از 1379 تا 1386
پـیــمــان آقــائی از 1386 تا مهر 1391
مـجـیــد درودیــان از مهر 1391 تا شهریور 1394
محمدابراهیم ایرج پور از شهریور 1394 تا کنون
فضای دانشگاه(متر مربع)
آزمایشگاهی
کتابخانه
سالن اجتماعات
سایت کامپیوتری
280
100
300
280
آموزشی
اداری
فرهنگی
آموزشی
1700
1100
300
1700
 
 
آمار پرسنلی اساتید
مدرک تحصیلی
تعداد
وضعیت استخدامی
دکتری
3
پیمانی
دکتری
1
قراردادی
فوق لیسانس
2
پیمانی
فوق لیسانس
4
قراردادی
 
 
آمار پرسنلی کارکنان
مدرک تحصیلی
تعداد
وضعیت استخدامی
رسمی
2
فوق لیسانس
رسمی
2
لیسانس
قراردادی
7
لیسانس
2
فوق دیپلم
5
دیپلم
1
زیر دیپلم
19
جــــــــمــــــــع
 
 
 
 
 
بيشتر