اخبار دانشگاه
1394/10/13 يكشنبه برگزاری کارگروه فضای مجازی دانشگاه های شهرستان اردستان در دانشگاه پیام نور شنبه مورخه 12/10/94 ساعت 10 الی 12 جلسه کمیته علم و فنآوری با موضوع فضای مجازی فرصت ها و تهدیدات در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان برگزار شد.

کمیته علم و فن آوری یکی از کمیته های زیر بنایی و مهم شورای فرهنگ عمومی شهرستان است که با محوریت و مسؤولیت دانشگاه پیام نور اردستان برگزار می گردد.

در این نشست که با حضور رؤسای دانشگاههای شهرستان تشکیل شد، به واکاوی و بررسی مسائل مختلف فضای مجازی، به ویژه راهکارهای عملی برای ارتقاء سطح دانش جوانان و دانشجویان در این زمینه پرداخته شد.

دکتر ایرج پور تأکید کرد اگر چه نظام آموزشی، اداری و مالی در دانشگاه های آزاد ، علمی- کاربردی و پیام نور متفاوت است اما در مقوله فرهنگ با مخاطبین و موضوعات و مقوله های واحدی روبرو هستیم که لزوم همگرایی و تعامل بیش از پیش دانشگاه ها را می طلبد. در این راستا ارتقاء سلامت فرهنگی دانشجویان به ویژه در فضای مجازی و رفع این نگرانی جامعه نیز بر عهده دانشگاهها و دیگر نهادهای فرهنگی است.

در نهایت پس از تحلیل و گفتگو درباره جنبه های مختلف فضای مجازی مقرر گردید نتایج و صورتجلسه این نشست در شورای فرهنگ عمومی شهرستان طرح و اجرای مفاد آن در دانشگاه ها و دیگر نهادهای شهرستان پیگیری گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر