اخبار دانشگاه
1394/11/4 يكشنبه وام دانشجویی جهت اخذ وام دانشجویی در نیمسال دوم 95-94 ارائه مدارک مشروحه ذیل ضروری می باشد

مدارک مربوط به دانشجو:

1- تکمیل برگ درخواست وام دانشجویی 
2- سند تعهد محضری

3 - تصویرصفحه اول شناسنامه 
 4- تصویر کارت ملی
5- تکمیل فرم مشخصات فردی

6- تصویرکارت دانشجویی

 

مدارک مربوط به ضامن:  
1- تصویر شناسنامه 
 2- تصویر کارت ملی
3 - حکم کارگزینی
4- کارمند بازنشسته باید نامه کسر حقوق از سازمان مربوطه به دانشگاه ارائه نماید

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر