اخبار دانشگاه
1394/12/18 سه‌شنبه تبریک ارتقاء مرتبه علمی رییس محترم پیام نور مرکز اردستان به دانشیار جناب آقای دکتر ایرج پور بدین وسیله مراتب تبریک و تهنیت ما را جهت ارتقاء مرتبه علمی خود به دانشیاری پذیرا باشید، بدون شک در سایه فضل و دانش شما این مرکز راه های ترقی را هموارتر طی خواهد کرد. روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر