اخبار دانشگاه
1394/12/20 پنجشنبه دکتر محمدابراهیم ایرج پور رییس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اردستان مفتخر به کسب رتبه دانشیاری شد. قابل توجه است از میان 5000 نفر کل اساتید دانشگاههای پیام نور کشور تاکنون فقط تعداد 200 نفر افتخار کسب این مرتب را داشته اند که ایشان نیز جزء این مجموعه است.
قابل ذکر است وی افتخار دارد عنوان اولین دانشیار دانشگاههای شهرستان و همچنین جوانترین دانشیار در سطح دانشگاههای پیام نور استان اصفهان را به خود اختصاص دهد.
همچنین نامبرده دومین دانشیار در رشته زبان و ابیات فارسی در دانشگاههای پیام نور استان اصفهان می باشد.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور اردستان علاوه بر تبریک و شادباش به میمنت افتخارات یاد شده ، امیدوار است در پرتو این ارتقاء میمون و خجسته مقطع تحصیلی دکتری زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه راه اندازی شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر