اخبار دانشگاه
1395/1/31 سه‌شنبه برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع فضای مجازی فرصت یا چالش یکشنبه 29 فروردین ماه 94 در دانشگاه پیام نور اردستان کرسی آزاد اندیشی با موضوع فضای مجازی فرصت یا چالش برگزار گردید.

 در این همایش که در راستای توصیه و تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری منظم کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه برای بیان آزادانه نظرات و ایده های دانشجویان و جوانان بود در ابتدا دو گروه از دانشجویان مؤافق و مخالف فضای مجازی به بیان نظرات خود پرداختند.

در این راستا آقای دکتر ایرج پور و آقای لباف قاسمی به داوری و تحلیل موضوع پرداخته و نظرات خود را در این خصوص اعلام نمودند.

در پایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر