اخبار دانشگاه
1395/2/6 دوشنبه اهداء دوره های کامل فصلنامه های آیینه میراث و گزارش میراث تقویت بنیه منابع کتابخانة دانشگاه اعمّ از کتاب و نشریات از اولویت¬های عمده مدیر دانشگاه بوده است، در این زمینه مذاکرات ثمربخشی با مؤسسه معتبر و پژوهشی میراث مکتوب انجام گرفت که نتیجتاً تعداد یکصد و پنجاه جلد شامل دوره های کامل فصلنامه آئینة میراث و فصلنامه گزارش میراث به کتابخانه این دانشگاه اهداء شد و بدین وسیله مراتب قدردانی این دانشگاه را از زحمات رئیس و همکاران موسسه میراث مکتوب اعلام می دارد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر