اخبار دانشگاه
1395/2/14 سه‌شنبه پیگیری فرمانداری جهت احداث مرکز رشد در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان در پی دعوتنامه مهندس غیور، جلسه ای در محل فرمانداری اردستان تشکیل شد و بر اساس دستور جلسه پیرامون امکان سنجی و همدلی دانشگاه¬های شهرستان جهت راه اندازی مراکز رشد بحث و تبادل نظر شد .
در این جلسه که با حضور روساء و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور و آزاد اردستان تشکیل شد ، در ابتداء آقای دکترایرج پور گزارش مفصلی از پیشرفت روند اداری و اقدامات انجام شده، ارائه داد و پس از آن آقای پیمان آقایی نماینده دانشگاه پیام نور و مسوول راه اندازی مرکز رشد شهرستان اردستان گزارش تخصصی و کامل بیان نمود.

سپس آقای مهندس عمادی و آقای دکتر نصر ضمن بیان سخنهایی در این خصوص، آمادگی کامل خود را در زمینه های مختلف جهت تحقق این مهم اعلام نمودند، در پایان آقای مهندس غیور ضمن تشکر از اقدام انجام گرفته توسط دانشگاه پیام نور ، راه اندازی مرکز رشد در شهرستان را فرصت بسیار ارزشمند برای شکوفایی شهرستان در تمام زمینه ها به ویژه بخش اقتصاد دانست و از مسولین و اعضای هیات علمی دانشگاه خواست تا بدون فوت وقت پیگیر راه اندازی شهرک فوق باشد، در پایان آقای دکتر ایرج پور ضمن قدردانی از زحمات و پیگیریهای مداوم فرماندار محترم، اظهار داشت تمام توان دانشگاه را برای این مهم بسیج  می نماید و تحقق این امر را منوط به حمایت همه جانبه دانشگاه­ها و حضور فرماندار محترم دانست.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر