اخبار دانشگاه
1395/7/10 شنبه نشست ریاست دانشگاه پیام نور اردستان و زواره با رئیس اداره آبفای شهرستان اردستان سه شنبه شش مهر ماه ریاست دانشگاه پیام نور اردستان و زواره در راستای حل معضل آب دانشگاه از رئیس اداره آبفای اردستان دعوت تا ضمن حضور در دانشگاه مشکلات این حوزه را با رایزنی و هم اندیشی مرتفع نمایند .

در این نشست ابتدا دکتر ایرج پور وضعیت نابسامان بی آبی دانشگاه را به طور مفصل بیان نمود و اظهار داشت در یکسال اخیر که مسئولیت دانشگاه را پذیرفته است تامین آب کافی برای دانشگاه از اصلی ترین دغدغه های وی بوده و تا کنون تمامی راههای ممکن را طی نموده ایم لیکن نتیجه کارسازی حاصل نشده است.

آقای مهندس شریعتمدار رئیس اداره آبفای اردستان ضمن قول مساعدت کامل در این خصوص، تامین یک عدد تانکر به عنوان کوتاهترین راه ممکن برای حل این معضل را پیشنهاد نمود و اظهار داشتند در این جهت اقدام فوری خواهند نمود .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر