اخبار دانشگاه
1395/9/15 دوشنبه تریبون آزاد و مسابقة کتاب خوانی به مناسبت هفتة کتاب در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان همزمان با هفتة کتاب و کتاب خوانی و به همّت امور فرهنگی و بسیج دانشجویی شهید همّت دانشگاه پیام نور مرکز اردستان، دوشنبه اول آذر، نشستی آزاد با موضوع « چرا کتاب نمی خوانیم؟ » با حضور استادان، کارکنان، دانشجویان و مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان در این دانشگاه برگزار گردید

در ابتدا ابراهیم زاهد زاده، مجری این نشست، ضمن اعلام آمار نگران کنندة سرانة پایین مطالعه در کشور و اشاره به این امر که  با وجود تلاش ها و توصیه های صورت گرفته در این حوزه باز هم شاهد بی­ مهری به کتاب و کتابخوانی در کشور هستیم افزود : «  یکی از شاخص ­های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت علمی و فرهنگی هر کشور میزان مطالعه و کتاب خوانی مردم آن است و در این خصوص شاهد آماری نگران کننده همچون مطالعة هشت تا ده دقیقه و بعضاً 18 دقیقه در کشور هستیم. با این وجود رئیس کتابخانة ملی، سرانة مطالعه در ایران را فقط « دو دقیقه » در روز دانسته است.»

در ادامة بحث محمود باقری از اساتید دانشگاه، با اشاره به فضای شایع مجازی و جایگزینی آن با کتاب، خاطر نشان کرد: « امروزه کتاب در سبد خرید خانوار ایرانی گم شده و فضای مجازی جایگزین آن شده است. اگر کاربری به ابزار و ادوات دیجیتالی اعتیاد پیدا کند تبدیل به موجود سرکشی خواهد شد که شیارها و عادات ذهنی او به وسیلة این داده ها شکل و قاعده می یابد تا به آن درجه که فضای مذکور، ذهن کاربر را چنان به تنوع پیام و تصاویر خود عادت می‌دهد که دیگر برایش همنوایی با کتاب بسیار دشوار خواهد شد.»

 خانم نکویی، مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان اردستان، سخنران بعدی بود که اظهار داشت با وجود تمهیدات انجام گرفته در کتابخانه های شهرستان مانند غنی کردن مخازن کتابخانه ها با منابع جدید و نیز عضویت رایگان، همچنان شاهد عدم استقبال از کتابخانه ها هستیم. وی تنها فرهنگ سازی در این خصوص را چارة حل بحران مذکور دانست و گفت: « مردم لازم است مطالعة کتاب را از نیازهای اولیة خود بدانند.»

در ادامة بحث، دانشجویان قیمت بالای کتاب و بعضاً سانسور در برخی آثار فرهنگی، عدم جذابیت کتاب ها و بی برنامگی را در زمرة دلایل بی انگیزگی خود برای مطالعه دانستند. سپس آزمونی از کتاب « به سوی فهم قرآن » که از هفتة قبل در اختیار دانشجویان علاقه مند قرار گرفته بود به عمل آمد و مقرر گردید از دانشجویان برگزیده در روز دانشجو با اهدای جوایز تقدیر گردد. در پایان از علیرضا امینی، کتابدار دانشگاه، به دلیل کفایت و پیگیری برای به سامان رساندن ثبت کتب کتابخانة مرکز در بازة زمانی در نظر گرفته شده با اهدای هدیه ای قدردانی شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر