اخبار دانشگاه
1395/9/15 دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی در خصوص تغذیه سالم و ارتقاء سطح سلامت در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان در راستای اهمیّت جامعة سالم در کنار تغذیه سالم، یکشنبه هفتم آذر با حضور خانم مهندس قسّامی معاونت آموزشی سازمان غذا و دارو و با همکاری سازمان مذکور، پایگاه اطلاع رسانی تغذیة سالم و ارتقاء سطح سلامت در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان تشکیل شد.

دکتر ایرج پور ،رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اردستان، ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی  و ضرورت تغذیه سالم آن را اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم دانست و داشتن روحی شاداب و پرتلاش را در گرو استفاده از غذاهای مفید دانست.

در ادامه کارشناسان سازمان غذا و دارو ضمن توزیع کتاب « اصلاح الگوی تغذیه، حفظ و ارتقاء سلامت» در خصوص اصول تغذیة صحیح و گروه های غذایی اصلی، لزوم تنوع غذایی در رده های مختلف سنی، رژیم غذایی چاقی و لاغری، بهداشت مواد غذایی، نحوة نگهداری غذا ها و سایر مباحث مرتبط به صحبت پرداختند و به دانشجویان مشاوره دادند. دکتر ایرج پور به دلیل استقبال و رضایت و درخواست دانشجویان مرکز برای برگزاری مکرر برنامة مذکور، به آنان قول مساعد داد به زودی و در آینده ای نزدیک همگان شاهد برگزاری همایشی مشابه در سطح شهرستان اردستان خواهند بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر