اخبار دانشگاه1395/9/15 دوشنبه مراسم عزاداری به مناسبت رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) شنبه ششم آذر و همزمان با ایام سوگواری رحلت جانسوز رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، دانشگاه پیام نور مرکز اردستان نیز غرق در ماتم و اندوه شد.

در این راستا و با شرکت ستودنی و پر شور دانشجویان مرکز و با حضور رئیس و کارکنان و حاج آقا صابری، رئیس حوزة علمیه و دانشگاه، علیرضا هانی، مدّاح اهل بیت و مسئول بسیج دانشجویی سپاه پاسداران به شرح مصائب اهل بیت و نوحه خوانی پرداخت و حاضران با درد و اندوه گریستند. سپس حاج آقا صابری در خصوص خصایل اخلاقی پیامبر رحمت حضرت محمّد ( ص ) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به سخنرانی پرداخت و ضمن بیانات خود به ماجرای طلحه و زبیر اشاره کرد و گفت: « طلحه و زبیر از یاران نزدیک پیامبر اکرم بودند؛ لیکن به دلیل بی بصیرتی موفق به تشخیص حق از باطل نشدند و در نتیجه تحت تاثیر فضای مسموم جبهه باطل قرار گرفتند و مقابل علی ابن ابی طالب ایستادند. » ایشان در ادامه به مسائل روز کشور اشاره ای کرد و افزود:  « در جامعة امروزی گوش به فرمان ولی امر سپردن، مهمترین عامل برای در امان ماندن از فتنه های دوران است و بهترین الگو در این امر ایستادگی قاطعانة شهدا برای آرمان های مقدس خود است.» در پایان مراسم از حضار با آش رشتة طبخ شده در دانشگاه پذیرایی به عمل آمد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر