اخبار دانشگاه
اسفالت

اسفالت
1395/9/25 پنجشنبه راه دسترسی به دانشگاه پیام نور مرکز اردستان هموارتر شد پس از سال ها انتظار سرانجام جادة دسترسی محلّی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان به همّت شهردار و رئیس اداره راه و شهرسازی و با حمایت مجدانة مهندس غیور، فرماندار اردستان به بهره برداری خواهد رسید.
سه شنبه شانزدهم آذر، همزمان و پس از برگزاری جشن روز دانشجو نشستی با حضور مقامات مذکور جهت رفع معضلات و مسائل پیش روی دانشگاه در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان تشکیل شد و در زمرة نتایج حاصل از این نشست انجام آسفالت جادة دسترسی محلّی دانشگاه بود، این پروژه که بیش از 5 سال بر زمین مانده بود و همواره یکی از معظلات عمدة دانشجویان، کارمندان و مراجعین شهرستان برای تردد به دانشگاه بود. در طیّ 5 سال گذشته یکی از مطالبات جدی دانشگاه از مسئولین شهرستان اجرای آسفالت جاده دسترسی محلی به دانشگاه پیام نور مرکز اردستان بود و تاکنون بیش از 8 جلسه رسمی با حضور مسئولین شهرستان برگزار شده بود و هر بار به دلایل مختلف این طرح انجام نشده بود. این بار شهردارمحترم اردستان به عنوان موثرترین عضو جلسه و نیز رئیس ادارة راه و شهرسازی شهرستان عهده دار به سامان رساندن این  امر در اسرع وقت گردیدند، نگاه شایسته و تعامل مناسب میان دانشگاه و دیگر سازمان های شهرستان این بار به نتیجه نشست چنان که بلافاصله و در همان روز ماشین آلات راه سازی در محل مستقر و عملیات خاک برداری و ریگلاژ جاده آغاز گشت و تنها چند روز پس از آن و در بیستم آذر دکتر محمّد ابراهیم ایرج پور، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اردستان، در بازدید خود از روند پروژه وبحث و تبادل نظر با پیمانکار کارهای در دست اقدام را آخرین مراحل ریگلاژ جاده قرار گرفت.
فرماندار بزرگوار شهرستان و شهردار محترم و کوشای اردستان پایان آذر ماه را تاریخ اتمام این پروژه ابراز داشتند که دانشگاه پیام نور مراتب سپاس گزاری و قدر دانی خود را از این حسن توجه ابراز می دارد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر