اخبار دانشگاه
1395/10/20 دوشنبه دیدار رئیس دانشگاه پیام نور اردستان با ریاست جدید آموزش و پرورش شهرستان اردستان امروز شنبه هفدم دی ماه 95 دکتر محمد ابراهیم ایرج پور به دیدار آقای شفیعی رئیس جدید آموزش و پرورش اردستان رفت
در این دیدار که حدود نیم ساعت به طول انجامید ریاست دانشگاه ضمن خیر مقدم، شرایط شهرستان را برای پیشرفت و فعالیت های فرهنگی، آموزشی و تربیتی مساعد اعلام کرد و ابراز داشت دانشگاه پیام نور نیز آمادگی همکاری کامل در زمینه های مختلف با آن اداره را دارد.
رئیس آموزش و پرورش ضمن استقبال گرم از حضور ایشان، بیان داشت فقط برای فعالیت جدی و رشد و ارتقاء آموزش و پرورش شهرستان اردستان بیش از پیش آماده است.
وی در پایان این دیدار اظهار داشت آمادگی کامل جهت همکاری با دانشگاه پیام نور را در تمامی زمینه ها دارد.  
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر