اخبار دانشگاه
1396/2/9 شنبه بازدید بازرسان هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه اصفهان چهار شنبه 30 فروردین ماه، هیاتی متشکل از آقای دکتر موسوی و آقای مهندس بابا محمدی از اعضای کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه اصفهان به همراه دکتر حبیب اللهی مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان به منظور بررسی شاخص ها و معیارهای مورد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه ها، در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان حضور یافتند.
دکتر محمد ابراهیم ایرج پور رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اردستان، ضمن عرض خیر مقدم و خوشامدگویی، به گزارش آخرین وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و عمرانی دانشگاه پرداخت.
ایشان در ادامه بیان داشت به زودی شاهد تأسیس و راه اندازی مرکز  رشد  شهرک علمی و تحقیقاتی، در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان خواهیم بود که شروع فعالیت این مرکز در دانشگاه، چشم انداز مثبت و امیدوار کننده ای را برای شهرستان در بر خواهد داشت.
سپس بازرسان با حضور ریاست دانشگاه، از بخشهای مختلف اداری و مالی، آموزشی و آزمایشگاهی، فرهنگی و کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز اردستان دیدار کردند و به بررسی رعایت اصول و ضوابط آموزشی ، اداری و مالی پرداختند.
بازرسان همچنین با حضور بر سر کلاس های درس و تماس مستقیم با دانشجویان از نزدیک در جریان آخرین وضعیت روند اجرایی امور در این دانشگاه قرار گرفتند و نظرات دانشجویان را در خصوص نحوه تدریس اساتید، ارزاق دانشجویی، وام دانشجویی، محیط آموزشی، سرویس ایاب و ذهاب و پاسخگویی پرسنل جویا شدند.
درادامه بازرسان ضمن اعلام رضایت کامل از عملکرد دانشگاه و ابراز خرسندی از رعایت شاخص ها و قوانین و مقررات در این دانشگاه بر اهمیت برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب و مشاوره به دانشجویان و بهبود فضای آموزشی تاکید کردند.
بازرسان با دریافت فرمهای تکمیل شده نظارت و ارزیابی اذعان داشتند، این نخستین بار در کلیه بازدیدهایی است که فرمهای ارزیابی به طور دقیق و تکمیل شده تحویل می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر