اخبار دانشگاه
1396/2/16 شنبه طبیعت گردی اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نورمرکزاردستان به دنبال برنامه ریزی انجام شده ازدو سال قبل، طبیعت گردی اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز اردستان به صورت منظم در روزهای شنبه برگزار می شود.

کوهنوردی، پیاده روی در کویر، ورزش، شعرخوانی، مسابقات علمی و فرهنگی ازجمله اهداف این حرکت نمادین می باشد.

شنبه نهم اردیبهشت مجموعه ایی متشکل از ریاست، اعضای محترم هیات علمی و پرسنل این دانشگاه به منطقه کویری شهر زواره و مقبره شیخ رجب عزیمت نمودند  و ضمن زیارت این عارف بزرگ به پیاده روی در کویر مشغول شده و سپس به اتفاق جمعی کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان به ورزش والیبال پرداختند.

برنامه طبیعت گردی اساتید و کارکنان دانشگاه درهفته های آتی نیز به همین صورت ادامه خواهد داشت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر