اخبار دانشگاه
1396/6/4 شنبه بند ث ماده 88 قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. بر اساس بند ث ماده 88 قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. (1400-1396) مصوب مجلس شورای اسلامی، که از تاریخ 1/1/96 لازم الاجرا می باشد تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی‌درصد(30) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25)جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان ،بعهده دولت می باشد. بند ث ماده 88 برنامه ششم توسعه- دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید. -1 تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی‌درصد(30) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر