اخبار دانشگاه
1396/10/11 دوشنبه دکتر محمد ابراهیم ایرج پور رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اردستان به عنوان فعال فرهنگی شهرستان انتخاب شد با ارائه کارنامه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان تا پایان آبان ماه سال جاری و برگزاری برنامه های متعدد و متنوع فرهنگی و حضور و تلاش مستمر رئیس این دانشگاه در عرصه های فرهنگی و تلاش جهت ارتقا نقش و اهمیت فرهنگ در هدایت افکار عمومی و تربیت و آموزش دانشجویان، همچنین تلاش و مشارکت جدی دانشگاه پیام نور در هفته فرهنگی شهرستان اردستان طی مراسمی دکتر محمد ابراهیم ایرج پور رئیس این دانشگاه از جانب آقای علیرضا غیور فرماندار شهرستان به عنوان فعال فرهنگی شهرستان اردستان انتخاب گردید.

علیرضا غیور فرماندار شهرستان اردستان در این مراسم بیان داشت :

 هفته فرهنگ شه

علیرضا غیور فرماندار شهرستان اردستان در این مراسم بیان داشت :

 هفته فرهنگ شهرستان اردستان فرصت مغتنمی است تا از دلسوزانی که در عرصه فرهنگی این شهرستان خدمت نموده اند تقدیر شود. ایشان با اشاره به برگزاری دو همایش بزرگ با عنوان بزرگداشت شهید مدرس در 10 آذر ماه و همایش سیری در تاریخ و گویش اردستان که هر دو در دانشگاه پیام نور اردستان برگزار شده بود، گفت بر خود لازم می دانم از مجموعه دانشگاه پیام نور به ویژه از زحمات دکتر محمد ابراهیم ایرج پور رئیس دانشگاه پیام نور این شهرستان بابت حضور پررنگ در زمینه های فرهنگی تشکر نمایم.

رستان اردستان فرصت مغتنمی است تا از دلسوزانی که در عرصه فرهنگی این شهرستان خدمت نموده اند تقدیر شود. ایشان با اشاره به برگزاری دو همایش بزرگ با عنوان بزرگداشت شهید مدرس در 10 آذر ماه و همایش سیری در تاریخ و گویش اردستان که هر دو در دانشگاه پیام نور اردستان برگزار شده بود، گفت بر خود لازم می دانم از مجموعه دانشگاه پیام نور به ویژه از زحمات دکتر محمد ابراهیم ایرج پور رئیس دانشگاه پیام نور این شهرستان بابت حضور پررنگ در زمینه های فرهنگی تشکر نمایم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر