اخبار دانشگاه
1397/2/30 يكشنبه نشست تخصصی و ارزیابی طرح های کارآفرینی در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان مرکز شکوفایی، خلاقیت و نوآوری دانشگاه پیام نور مرکز اردستان از زیر مجموعه های شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان، اسفند ماه 1396 با حضور مسئولین استانی و شهرستانی به منظور هدایت نوآوران به سمت ایجاد موسسات دانایی محور و هدایت آن ها به سمت پذیرش در مراکز رشد برای توسعه کارآفرینی و فناوری در شهرستان اردستان افتتاح شد.

پس از پیگیری های به عمل آمده و نشست های مداوم ریاست دانشگاه پیام نور مرکز اردستان و کادر مرکز شکوفایی، خلاقیت و نوآوری این دانشگاه با صاحبان ایده و دعوت قبلی از شرکت ها و افراد متخصص و با تجربه در زمینه صنعت، معدن، کشاورزی و سایر شاخه های کارآفرینی، سه شنبه 25 اردیبهشت ماه با هماهنگی های صورت گرفته جلسه ای با حضور صاحبان ایده جهت ارائه طرح و تیم فنی تخصصی شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان جهت ارزیابی طرح ها برگزار گردید.

دبیرخانه مرکز شکوفایی، خلاقیت و نوآوری دانشگاه پیام نور مرکز اردستان پس از دریافت درخواست متقاضیان نوآور، جنبه های علمی و فنی ایده آن ها را بررسی نمود و طرح های برتر را در نشست معرفی کرد تا در صورت تایید، پرونده مربوطه را برای بررسی نهایی به پارک علم و فناوری استان معرفی کنند که در صورت پذیرش نهایی امکانات و خدمات مورد نیاز به فرد فناور ارائه شود.

دکتر محمد ابراهیم ایرج رئیس دانشگاه پیام نور بیان کرد: این نشست به منظور بسترسازی برای پیاده کردن ایده های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده و ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت نیروهای جوان در شهرستان اردستان صورت گرفت.

وی اظهار داشت تیم فنی تخصصی اعزامی از شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان از بین طرح های ارائه شده 8 طرح را پذیرفتند. این تیم حجم طرح های ارائه شده در این نشست را قابل تقدیر اعلام نمودند و ابراز کردند که با این روند امیدواریم مرکز شکوفایی، خلاقیت و نوآوری شهرستان اردستان در جایگاه یکی از مراکز کارآمد و موثر استان قرار بگیرد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر