اخبار دانشگاه
1397/6/5 دوشنبه نشست تخصصی در خصوص برگزاری دوره های آموزش آزاد (عمومی - تخصصی ) در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان سه شنبه 30 مرداد ماه پیرو دعوت قبلی از آقای مهندس رضا باقری ریئس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان و آقای مهدی بهفر ریئس اتاق اصناف شهرستان جلسه ای پیرامون برگزاری دوره های آموزش های آزاد با دو محور تخصصی و عمومی در اتاق ریاست دانشگاه تشکیل گردید.

در این نشست ابتدا دکتر محمد ابراهیم ایرج پور ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی ، رسالت دانشگاه را ارتقاع و پیشرفت بصیرت مردم مطرح کرد و سپس در خصوص تعامل جدی صنعت با دانشگاه بیان داشت اگر صنعت و دانشگاه همراه شوند شاهد موفقیتهای زیادی در جامعه خواهیم بود.

وی بیان داشت یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه و رفع مشکلات و درخواست­های سازمانها و دستگاههای اجرایی کشورمی باشد و با توجه به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی در دانشگاه امری ضروری است.

ایرج پور گفت آموزش عمومی و اختصاصی برای تمامی اصناف و مشاغل لازم است و افراد می بایست برای پیشرفت در امور شغلی و صنفی، آموزشهای لازم را یاد بگیرند.

ایشان اظهار داشت به افرادی که در این دوره ها شرکت می کنند، گواهی طی دوره با درج عنوان و مدت دوره اعطا می شود.

آقای مهندس رضا باقری ریئس اداره صنعت معدن و تجارت نیز گفت طبق بخشنامه های این اداره کلیه صنوف و مشاغل می بایست الزاما دوره های شغلی را آموزش ببینند و صدور و تجدید پروانه این افراد در گرو ارائه گواهی دوره شغلی است.

ایشان از پیشنهاد دانشگاه برای برقراری دوره های آموزشی استقبال کرد.

همچنین مهدی بهفر ریئس اتاق اصناف شهرستان اردستان ضمن تشکر از عوامل دانشگاه به جهت اتخاذ تدابیر در خصوص برگزاری دوره های مذکور، قول همکاری کامل در امر تشویق و اعزام افراد ذینفع برای فراگیری آموزش های لازم را دادند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر