اخبار دانشگاه
1398/2/29 يكشنبه برگزاری دومین نشست تخصصی و ارزیابی طرح های کارآفرینی در دانشگاه پیام نور مرکز اردستان به منظور بهینه سازی و بروز خلاقیت و ارتقای نوآوری با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در دانشگاه و موسسات پژوهشی و در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت یکی از سه ماموریت اصلی دانشگاه ها (یعنی آموزش، پژوهش و کارآفرینی ) مرکز خلاقیت و شکوفایی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان با رایزنی های بسیار در اسفند ماه 1396 افتتاح شد.

اصلی‌ ترین هدف این مرکز تشویق دانشجویان و کارآفرینان به ارائه طرح‌ های خلاقانه و کارآفرینانه در زمینه های گوناگون و حمایت از ایشان به منظور ساخت و پیاده‌ سازی طرح خود می باشد.

سه شنبه 17 اردیبهشت ماه با هماهنگی های صورت گرفته، نشستی با حضور صاحبان ایده جهت ارائه طرح و تیم فنی تخصصی شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان به جهت ارزیابی طرح ها برگزار گردید.

دبیرخانه مرکز خلاقیت و شکوفایی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان پس از دریافت درخواست متقاضیان نوآور، جنبه های علمی و فنی ایده آن ها را بررسی نمود و طرح های برتر را در نشست معرفی کرد تا در صورت تایید، پرونده مربوطه را برای بررسی نهایی به پارک علم و فناوری استان معرفی کنند که در صورت پذیرش نهایی امکانات و خدمات مورد نیاز به صاحب ایده ارائه شود.

در این نشست 6 ایده مطرح شد که پس از بررسی های به عمل آمده با 3 ایده موافقت گردید که از سه طرح مابقی نیز با یک طرح به دلیل عدم اخذ مجوز از سوی وزارت بهداشت و درمان و با یک طرح به دلیل عدم صرفه اقتصادی موافقت نگردید و طرح آخر نیز به دلیل عدم حضور صاحب ایده به جلسه بعد موکول شد.  

دکتر محمد ابراهیم ایرج پور رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اردستان در این جلسه خاطر نشان کرد این نشست به منظور بسترسازی برای پیاده کردن ایده های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده و ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت نیروهای جوان در شهرستان اردستان صورت گرفت.

وی اظهار داشت تیم فنی تخصصی اعزامی از شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان از بین طرح های ارائه شده 3 طرح را پذیرفتند و از دست اندرکاران این مرکز تقدیر و تشکر به عمل آوردند و اظهار امیدواری نمودند که با پیگیری های مجدانه اعضا، مرکز خلاقیت و شکوفایی شهرستان اردستان در جایگاه یکی از مراکز کارآمد و موثر استان قرار بگیرد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر