اخبار دانشگاه
1394/9/8 يكشنبه دانشگاه پیام نور مرکز اردستان با پیگیری های مجدانه و در پی تعاملی سازنده توانست بخش قابل توجهی از تجهیزات اداری، آموزشی، آزمایشگاهی و کتابخانه ای خود را از ستاد مرکزی دانشگاه پیام نور استان اصفهان تامین نماید.

در این راستا پس از بررسی نیازهای ضروری دانشگاه و انتقال این موضوع و پیگیری آن از ستاد مرکزی استان، این تجهیزات و وسایل که بنا بود با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون ریال خریداری گردد، بدون آنکه هیچ گونه بار مالی را به دانشگاه تحمیل نماید، به دانشگاه انتقال یافت و علاوه بر آنکه نیازهای مبرم دانشگاه را برطرف نمود، موجب بهبود روند اداری و آموزشی این دانشگاه نیز گردید.

بخشی از این تجهیزات عبارتند از: رایانه های جدید و به روز، میز اداری، کمد دوار آموزشی، میزمطالعه دو نفره کتابخانه ای، کمد آکواریم آزمایشگاهی.

شایان ذکر است چندی پیش نیز با تعاملی مشابه با دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان تعداد 150 دستگاه صندلی مناسب دانشجویی به این دانشگاه انتقال یافت که در اصلاح و دگرگونی هیات کلاس ها نقشی به سزا داشت.

این اقدام در راستای استفاده بهینه از اموال بیت المال و پرهیز از اسراف و خرید مجدد تجهیزات با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر