اخبار دانشگاه
1394/9/8 يكشنبه دانشگاه پیام نور اردستان در راستای یک تعامل فرهنگی و سازنده با دانشگاه اصفهان توانست بخشی از کتب اهدایی آن دانشگاه را دریافت و به پیام نور اردستان منتقل نماید.

کتب مزبور که عمدتاً دانشنامه و مرجع نیز از مهمترین کتب مرتبط با رشته های دایر در مرکز است پس از چند مرحله مراجعه و پیگیری رییس دانشگاه جناب آقای دکتر ایرج پور به دنبال آن اعضای محترم هیأت علمی تفکیک و انتخاب شده است.

کتب یاد شده که بالغ بر هزار جلد می باشد به منظور تأمین و اعتلاء منابع کتابخانه ای این مرکز فراهم شده است.

این منابع که ارزش تقریبی آن بالغ بر یکصد میلیون ریال است توانسته بخش عمده ای از نیازهای دانشجویان کارشناسی ارشد را مرتفع و زمینه مناسبی برای ایجاد مقاطع کارشناسی ارشد فراهم نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر