اخبار دانشگاه
1394/9/20 جمعه بازدید رئیس و معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از غرفه دانشگاه پیام نورمرکز اردستان در یازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان در آغازین روز برگزاری یازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان، دکتر مهدی یوسفی، رئیس دانشگاه پیام نور استان ، در معیت جمعی از همکاران، درغرفه دانشگاه پیام نورمرکز اردستان حاضر و از دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی این دانشگاه بازدید نمود.

در این بازدید ایشان ضمن تاکید براهمیت حضور و معرفی توانمندی‌های دانشگاه در چنین نمایشگاه‌هایی، ارتقای روحیه پژوهش و نوآوری در میان اساتید و دانشجویان را کلید پیشرفت و تعالی کشور دانست و خاطر نشان نمودند که دستیابی به اقتصاد مقاومتی بدون چنین روحیه ای غیر ممکن است. لازم به ذکر است که در آخرین روز برپایی نمایشگاه نیز ، دکتر عبدالعلی منصف معاون علمی فرهنگی دانشگاه پیام نور استان نیز از غرفه پیام نوراردستان بازدید و از نزدیک در جریان پیشرف‌های این دانشگاه قرار گرفت.
قابل ذکر است که دانشگاه پیام نور مرکز اردستان در سال 1374 تاسیس و در حال حاضربا 25 رشته کارشناسی و دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد مشغول فعالیت می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر