اطلاعيه هاي دانشگاه
1394/7/11 شنبه ثبت نام نوزدهمین دوره ازدواج دانشجویی دانشجویانی که از تاریخ 1/7/93 لغایت 30/7/94 اقدام به امر ازدواج نموده اند به یکی از سایت های اعلام شده مراجعه و جهت مراسم های جشن مزدوجین و زیارت مشهد مقدس ثبت نام نمایند  

دانشجویانی که از تاریخ 1/7/93 لغایت 30/7/94 اقدام به امر ازدواج نموده اند به یکی از سایت های اعلام شده مراجعه و جهت مراسم های جشن مزدوجین و زیارت مشهد مقدس ثبت نام نمایند

Nahad.ir

Ezdevaj.nahad.ir

Hamsafarnews.ir

توجه :

مهلت ثبت نام از تاریخ 11/7/94 به مدت 20روز می باشد  

دانشجویان پس از ثبت نام در یکی از سایتها می بایست فرم تکمیلی خود را تا تاریخ 3/9/94 به امور فرهنگی دانشگاه تحویل دهند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر