اطلاعيه هاي دانشگاه
1394/7/14 سه‌شنبه جلسه توجیهی و جشن دانشجویان جدیدالورود در تاریخ 19/7/94 ساعت 9 برگزار می گردد حضور دانشجویان جدیدالورود در این برنامه الزامی می باشد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر