اطلاعيه هاي دانشگاه
1394/7/23 پنجشنبه جدول برگزاری مراسم سوگواری حضرت ابا عبداله حسین (ع) در دانشگاه

مداح

امام جماعت و سخنران

تاریخ

ایام هفته

ردیف

--

حاج آقا نجفی

23/7/94

پنج شنبه

1

احسان رحمتی

حاج آقا شریعتی

25/7/94

شنبه

2

داود فدائی

حاج آقا نجفی

26/7/94

یکشنبه

3

مسعود معصومی

حاج آقا نجفی

27/7/94

دوشنبه

4

داود فدائی

حاج آقا دهشیری

28/7/94

سه شنبه

5

حسین راد

حاج آقا نجفی

29/7/94

چهارشنبه

6

----

حاج آقا نجفی

30/7/94

پنج شنبه

7

داود فدائی

حاج آقا نجفی

3/8/94

یکشنبه

8

مسعود معصومی

حاج آقا نجفی

4/8/94

دوشنبه

9

حامد قمی

حاج آقا نجفی

5/8/94

سه شنبه

10

حامد قمی

حاج آقا نجفی

6/8/94

چهار شنبه

11

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر