اطلاعيه هاي دانشگاه
1394/8/9 شنبه اردوی یک روزه تفریحی در اردستان و زواره امور فرهنگی دانشگاه در نظر دارد اردوی یک روزه تفریحی در اردستان و زواره به منظور آشنایی با اماکن تاریخی در تاریخ 14/8/94 برگزار نماید علاقمندان به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه و ثبت نام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر