اطلاعيه هاي آموزش
1394/8/25 دوشنبه قابل توجه دانشجویان کارشناسی تاریخ شروع دریافت و جمع آوری درخواست تعیین مرکز آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری) ، از 94/8/23 لغایت 94/9/10 می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر